Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Πότε το ΙΚΑ θα πληρώνει τα ποσά που δικαιολογεί για παροχές υγείας (πίνακας με ημερομηνίες)

Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες το ΙΚΑ θα πιστώνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα που δικαιολογούνται στους ασφαλισμένους για παροχές υγείας (επιδόματα ασθένειας, έκτακτη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είδη πρόσθετης περίθαλψης κ.λπ.), δημοσίευσε η διοίκηση του οργανισμού.
Για να δείτε πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στο λογαριασμό που έχετε δηλώσει, βρείτε από τις δύο πρώτες στήλες του πίνακα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οριστικοποιήθηκε η παροχή υγείας από το Ίδρυμα και εντοπίστε την ημερομηνία στην τρίτη στήλη.
Παράδειγμα: Για ημερομηνία οριστικοποίησης από 24/12/2014 έως 8/1/2015, η πίστωση των
παροχών σε χρήμα θα γίνει στις 16/1/2015
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
24/12/201408/01/201516/01/2015
09/01/201527/01/201504/02/2015
28/01/201510/02/201518/02/2015
11/02/201524/02/201504/03/2015
25/02/201510/03/201518/03/2015
11/03/201524/03/201503/04/2015
26/03/201508/04/201516/04/2015
09/04/201527/04/201506/05/2015
28/04/201511/05/201519/05/2015
12/05/201526/05/201503/06/2015
27/05/201509/06/201517/06/2015
10/06/201524/06/201503/07/2015
25/06/201508/07/201516/07/2015
09/07/201527/07/201505/08/2015
28/07/201511/08/201519/08/2015
12/08/201525/08/201503/09/2015
26/08/201508/09/201516/09/2015
09/09/201524/09/201502/10/2015
25/09/201508/10/201516/10/2015
09/10/201526/10/201504/11/2015
27/10/201510/11/201518/11/2015
11/11/201524/11/201503/12/2015
25/11/201508/12/201516/12/2015