Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Ένας γιατρός για όλες τις βιοψίες του Αγ.Σάββα!


Ένας γιατρός για όλες τις βιοψίες στον ” ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑ”Με ένα γιατρό γίνονται όλες οι βιοψίες στο Νοσοκομείο « ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
Ένας μόνο γιατρός πραγματοποιεί πάνω από 1.500 βιοψίες το μήνα βάζοντας
σε κίνδυνο την σωστή διάγνωση της βιοψίας άρα και την ζωή του κάθε
ασθενή . Με ένα γιατρό σε οργανική θέση λειτουργεί το Παθολογοανατομικό
Εργαστήριο του Νοσοκομείου « ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ » κινδυνεύοντας λόγω του
μεγάλου φορτίου σε πολλές περιπτώσεις να μην γίνει  σωστή διάγνωση της
βιοψίας και να απειληθεί η  ζωή του  ασθενή .
Μόνο ένας γιατρός εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο σύνολο έξι
θέσεων του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» με αποτέλεσμα καλείται να
διεκπεραιώσει τον διπλάσιο αριθμό (250) χειρουργικών παρασκευασμάτων από
 εκείνον που θεωρείται ως όριο ασφαλείας. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παθολογοανατομικής Εταιρείας για την
ασφάλεια της διάγνωσης ο αριθμός των ιστολογικών εκθέσεων ή βιοψιών για
κάθε ιατρό ορίζεται περίπου στα 1.500 παρασκευάσματα ετησίως (125
παρασκευάσματα ανά ιατρό μηνιαίως).
Όπως αποδεικνύεται από το αρχείο του Εργαστηρίου υπάρχουν και άλλοι δύο
αποσπασμένοι γιατροί σε βοηθητική θέση οι οποίοι   παραλαμβάνουν  κατά
μέσον όρο 1.500 χειρουργικά παρασκευάσματα μηνιαίως και δεν μπορούν 
πλέον να διαχειρίζονται άνω των 900 παρασκευασμάτων.

Επιπροσθέτως εκτός της μακροσκοπικής επεξεργασίας (δειγματοληψία), της
μικροσκόπησης/διάγνωσης, διατύπωσης της ιστολογικής έκθεσης, της
διόρθωσης και υπογραφής αυτής ως και τις λοιπές υποχρεώσεις που
προκύπτουν οι συγκεκριμένοι ιατροί πρέπει να φέρουν εις πέρας και την
γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος τους (παραλαβή και πρωτοκόλληση)
ελλείψει ειδικευομένων Ιατρών.

Την αναγκαιότητα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» στο
οποίο υπάρχουν πολλές ελλείψεις επεσήμανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
αποστέλλοντας μάλιστα σχετική επιστολή στον Υπουργό Υγείας, κ.Παναγιώτη
Κουρουμπλή αλλά και τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Ανδρέα Ξανθό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών ενημερώθηκε ότι υφίσταται μεγάλο ζήτημα υποστελέχωσης του
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», η οποία
 έχει ως αποτέλεσμα τη μη ασφαλή λειτουργία του. Μέχρι σήμερα η
στελέχωση αυτού του τμήματος παραμένει ελλιπής, με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η ανταπόκριση των ιατρών που υπηρετούν σε αυτό στο
επείγουσας φύσης διαγνωστικό τους έργο, καθώς υπηρετούν πλέον μόνο τρεις
 μόνιμοι Ιατροί και τρεις Επικουρικοί για την διεκπεραίωση δεκαοκτώ
χιλιάδων (18.000) παρασκευασμάτων».

Επιπλέον, υπογραμμίζουν οι γιατροί πως «είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι
 επεξεργάζονται ποικίλο υλικό που καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα Συστήματα
του ανθρώπινου οργανισμού, γεγονός που απαιτεί ευρύ πεδίο γνώσεων με
συνεχή βιβλιογραφική ενημέρωση προκειμένου να τεθεί η ορθή διάγνωση που
θα καθορίσει την μετέπειτα, συνήθως πολυδάπανη, κατάλληλη θεραπευτική
αγωγή. Το ιστικό παρασκεύασμα χρήζει μακροσκοπικής επεξεργασίας σε
σύντομο χρονικό διάστημα, διότι η επί μακρόν παραμονή του στην φορμόλη
(μονιμοποιητικό διάλυμα) επηρεάζει την αντιγονικότητα του ιστού
δυσχεραίνοντας την περαιτέρω μελέτη αυτού. Επειδή η πλειονότητα των
υλικών αφορά κακοήθεις όγκους, επιβάλλεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της
ιστολογικής διαγνώσεως». Καταλήγοντας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών 
επισημαίνει ότι «η έλλειψη ουσιώδους κτιριακής υποδομής στο συγκεκριμένο
 Νοσοκομείο είναι πρωτοφανής, γεγονός που διαπιστώθηκε και επισημάνθηκε
και από τους ελεγκτές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κατά την επίσκεψή τους στις
22/12/2013. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι για ένα τόσο νευραλγικό τμήμα του
Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» είναι αναγκαία η άμεση στελέχωση του με
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και η χορήγηση μεγαλύτερων
κονδυλίων για τη κτιριακή υποστήριξη του συγκεκριμένου ιδιαιτέρως
σημαντικού Νοσοκομείου της χώρας μας».