Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΡΕΠΟ

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣ: Συντονιστές Δ/ντες των Επιστημονικών Τμημάτων
            Διοίκηση ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»
            Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  5μελής ΕΙΝΑΠ
                               Δ.Σ. ΣΕΝΕ
ΘΕΜΑ: Μηνιαίο πρόγραμμα αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης μετά από εφημερία (ρεπό)

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες Συντονιστές Διευθυντές/Διευθύντριες,
     παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την άμεση καταγραφή της ημερήσιας αναλυτικής κατάστασης, ανά μήνα, σχετικά με τις ημερομηνίες λήψεως των αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης μετά από εφημερία (ρεπό) των ιατρών υπό την ευθύνη σας. Το πρόγραμμα αυτό των ρεπό συστήνεται να κατατίθενται μαζί με το μηνιαίο πρόγραμμα των εφημεριών, με ανοιχτό το ενδεχόμενο βέβαια μικρών τροποποιήσεων στις ημερομηνίες, βάσει των αναγκών του τμήματος και των προσωπικών επιλογών των ιατρών υπόχρεων σε αντισταθμιστική ανάπαυση βάσει νόμου.

Η ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 3754/2009) αναφέρει ότι «Ύστερα από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκομειακό ή πανεπιστημιακό, σε εργάσιμη ημέρα, εικοσιτετράωρη ανάπαυση, η οποία δεν μεταφέρεται πέραν της μιας εβδομάδας.» , άρα πρέπει να γίνεται μέριμνα τα ρεπό να χορηγούνται εντός μίας εβδομάδας από κάθε ενεργό εφημερία.
Να διευκρινιστεί, ειδικά για τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, ότι βάσει της διευκρινιστικής υπουργικής απόφασης (Αρ.Πρωτ. Υ10δ/οικ.73673), η χορήγηση εικοσιτετράωρης αντισταθμιστικής ανάπαυσης μετά από εφημερία δεν παρατείνει τον χρόνο ειδίκευσης τους.
Εξ’ αιτίας πολυάριθμων καταγγελιών ότι, στην πλειοψηφία των τμημάτων, οι αντισταθμιστικές ημέρες ανάπαυσης δεν χορηγούνται στο σύνολό τους, με αντίγραφα των ανωτέρω μηνιαίων προγραμμάτων θα ενημερώνεται ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» και η ΕΙΝΑΠ για την εποπτεία της ορθής τήρησης της νομοθεσίας και για την σχετική ενημέρωση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο ασκεί έλεγχο την περίοδο αυτή στις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού του νοσοκομείου.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των ιατρών του τμήματος της ευθύνης σας δεν επαρκεί για την ημερολογιακή κάλυψη των εφημεριών και των αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης, ανά μήνα, παρακαλούμε όπως εγγράφως ενημερώσετε τη Διοίκηση του νοσοκομείου, την πενταμελή επιτροπή της ΕΙΝΑΠ, και το Σύλλογο Ειδικευομένων Ιατρών ΓΝΑ «Ευαγγελισμού».
Εάν διακυβεύεται η ασφαλής λειτουργία του τμήματος της ευθύνης σας, δύναται να αμεταφερθεί η αντισταθμιστική ημέρα ανάπαυσης των ιατρών στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, και πάντως όχι πέραν της εβδομάδος, και αναλόγως βέβαια να ενημερώνεται το μηνιαίο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μη χορήγησης ρεπό σε ιατρό μετά από ενεργό εφημερία, απαραίτητη είναι σε κάθε περίπτωση η έγγραφη αιτιολόγησή σας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης χορήγησης των αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβολής της αξιοπρέπειας του ιατρού υπόχρεου σε ρεπό,  επιφυλασσόμαστε για την λήψη όλων των νόμιμων μέτρων.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικευομένων Ιατρών ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»