Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονική έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του ΕΚΠΥ

Μαρούσι, 13-11-2015 
Αρ. πρωτ. οικ. 43113
Τηλ.: 210 6871706-708 Fax: 210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ
Προς:
1)  Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
2)  Γιατρούς και Παρόχους Υγείας
3)  Υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ
4)  Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
5)  Όλες τις ΔΥΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ
Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.
Στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.qov.qr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

Η Εγγραφή εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.
Σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή, εφαρμόζεται η επιλογή Επανεγγραφή Ιατρού.
Η Μεταβολή εφαρμόζεται μόνον για τους συμβεβλημένους γιατρούς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα.
Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές.
Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών, Αναπνευστικών, Ορθοπαιδικών, Ακουστικών και για Επιθέματα Κατακλίσεων.

Από 19/11/2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για Οστομικά είδη, Καθετήρες και για Διάφορα Αναλώσιμα είδη (συνημμένος πίνακας) στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις.

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.
Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.
Για επιπλέον διευκρινήσεις στο: edapy@eopyy.qov.qr .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ


Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΣ
1
02122
ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
2
01290
ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)
3
02046
ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΜΘ
4
02047
ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
5
00463
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ
6
00464
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ
7
00465
ΗΛΕΚΤΡ. ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ
8
00466
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ-ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
9
00555
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ
10
00468
ΛΑΒΙΔΑ KOCHER ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ
11
00527
ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ
12
00106
ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
13
00112
ΖΩΝΗ ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΗ
14
00005
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ
15
00004
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
16
00068
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ
17
00099
ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ
18
00379
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 0-25
19
00380
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 26-35
20
00381
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο >35
21
00382
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 0-25
22
00383
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 26-35
23
00384
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο >35
24
00385
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 0-25
25
00386
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 26-35
26
00387
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο >35
27
00389
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 0-25
28
00390
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 26-35
29
00391
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο >35
30
00392
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 0-25
31
00393
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 26-35
32
00394
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο >35
33
00422
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
34
00423
ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ
35
00566
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΕΝΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΖΕΥΓΟΣ
36
00567
ΠΕΛΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
37
00568
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ ΓΥΨΙΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ,ΖΕΥΓΟΣ
38
00569
ΜΠΟΤΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (AIRCAST) ANA TEMAXIO
39
00570
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (HALF SHOES) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
40
00571
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (CAST) ANA TEMAXIO


Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΣ
41
00006
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ
42
00007
ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
43
00003
ΠΕΡΟΥΚΑ
44
00002
ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟ