Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΕΟΠΥΥ: Οριστικοποίηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων μηνός Μαρτίου 2015

27-7-2015 ΕΟΠΥΥ: Οριστικοποίηση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων μηνός Μαρτίου 2015 . 

Καλούνται οι συμβεβλημένοι ιατροί να προσκομίσουν μέχρι τις 10/08/2015 στις κατά τόπους περιφερειακές διοικήσεις του ΕΟΠΥΥ ισχύουσες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες (με ισχύ μέχρι 28/8/2015).