Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Θετική Λίστα Φαρμάκων για δημόσια διαβούλευση

Αναρτάται αρχείο δύο καταλόγων της θετικής λίστας για διαβούλευση και οι τυχόν παρατηρήσεις να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email: positivelist@moh.gov.gr, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00μ.μ.
Δ/νση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας
Αρχεία