Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ: Ζητούμε την ορθή εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα αριθμητικά όρια.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210-9924980-9959181
Fax: 210-9916854
email: enosielke1@gmail.com

Αθήνα 21-05-2015

Προς : ΕΟΠΥΥ
Υπ ‘όψιν : Προέδρου κ. Κοντού Δημητρίου
Δ/ντου Στρατηγικού Σχεδιασμού κ.Ρηγάτου Φάνη

ΚΟΙΝ : ΠΙΣ
Ιατρικούς Συλλόγους
ΗΔΙΚΑ
ΠΟΣΚΕ
ΠΟΣΙΠΥ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Θέμα: Ζητούμε την ορθή εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα αριθμητικά όρια.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ,

Με την Υπ ‘αρ Υ9/ΟΙΚ.70521 (ΦΕΚ 2243/18-8-2014) και στο άρθρο 3§2 και στο παράρτημα Γ αναφέρονται τα αριθμητικά όρια συνταγογράφησης ανά ειδικότητα. Βάσει αυτών κάθε Ιατρός ανάλογα με την ειδικότητα δύναται να συνταγογραφεί, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών, τις εξετάσεις που νομίζει ότι είναι αναγκαίες για τον ασθενή και την πάθηση του, αν όμως αυτές οι εξετάσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο για την ειδικότητα του αριθμητικό όριο τότε το σύστημα συνταγογράφησης θα εκδίδει δύο παραπεμπτικά, εκ των οποίων το ένα που θα είναι εντός των αριθμητικών ορίων θα εκτελείται σε ιδιώτες παρόχους, ενώ όσες εξετάσεις υπερβαίνουν το αριθμητικό αυτό όριο θα εκδίδονται σε ξεχωριστό παραπεμπτικό που θα αναγράφει ότι <<δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο>> και θα εκτελούνται στις δημόσιες δομές.
Όπως πληροφορηθήκαμε από τα μέλη μας από ημερών το σύστημα συνταγογράφησης δεν εφαρμόζει την ανωτέρω διάταξη και όταν οι εξετάσεις που
αναγράφονται υπερβαίνουν το αριθμητικό όριο το σύστημα αυτό δεν εκδίδει δύο παραπεμπτικά ως ορίζει η διάταξη, αλλά εκδίδει ένα που αναγράφει ότι όλες δεν αποζημιώνονται σε ιδιώτη πάροχο. Σε επικοινωνία μας με την ΗΔΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ λάβαμε την πληροφόρηση ότι αυτό γίνεται διότι δεν μπορεί να καθοριστεί με ποια κριτήρια θα επιλέγονται ποιες εξετάσεις θα είναι εντός αριθμητικών ορίων και ποιες όχι. Έτσι αφήνεται στην κρίση του Ιατρού να επιλέγει ποιες εξετάσεις θα αναγράφει εντός των αριθμητικών ορίων και ποιες εκτός σε ένα κοινό χαρτί συνταγολογίου, εφόσον είναι αναγκαίες ή άλλως να αποστείλει τον ασθενή στις δημόσιες δομές για να τις κάνει όλες ή να επιβαρυνθεί ιδιωτικά. Αποτέλεσμα αυτού όμως είναι ο Ιατρός ουσιαστικά να κάνει την δουλειά του συστήματος, και να αναλαμβάνει την ευθύνη της οικονομικής επιβάρυνσης του ασθενούς του ή πιθανού Ιατρικού λάθους από αμέλεια αν δεν γράψει κάποια εξέταση λόγω των ανωτέρω περιορισμών, ευθύνη που δεν πρέπει να έχει αφού βάσει της συγκεκριμένης διάταξης ο ΕΟΠΥΥ και η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να προσαρμόσουν έτσι το σύστημα που να επιλέγει τις εξετάσεις που θα είναι εντός ή εκτός αριθμητικών ορίων με κριτήρια που έχουν υποχρέωση να θεσπίσουν.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση τροποποίηση των οδηγιών προς την ΗΔΙΚΑ έτσι ώστε να προσαρμοστεί το σύστημα συνταγογράφησης όπως ορίζεται από την ανωτέρω Υπουργική απόφαση.


Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος      Δημόπουλος Βασίλειος