Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Ημερίδα Ι.Σ.Π. με θέμα: «Νοσηρότητα από παράγοντες διατροφής & στρες» Κυριακή 24 Μαΐου 2015 – Ξενοδοχείο Patras Palace

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, διοργανώνει την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 στο Ξενοδοχείο Patras Palace και ώρα 11.00 π.μ. ημερίδα με θέμα «Νοσηρότητα από παράγοντες διατροφής & στρες».
Στην ημερίδα έχουν κληθεί και θα αναπτύξουν τις εισηγήσεις τους οι διακεκριμένοι επιστήμονες:
Γεώργιος Χρούσος, Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστήμιου Αθηνών, με θέμα: «Στρες και νοσηρότητα».

Νίκος Κατσαρός, τ. Πρόεδρος ΕΦΕΤ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με θέμα: «Περιβαλλοντικοί ρύποι στην καθημερινή μας διατροφή».

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, Καρδιολόγος, με θέμα: «Ποια είναι η στρατηγική των γιατρών για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης αύξησης της νοσηρότητας των πολιτών».

Η ημερίδα απευθύνεται στον επιστημονικό κόσμο, σε επαγγελματίες που ασχολούνται με όλο το φάσμα της διατροφής καθώς και σε όλους τους πολίτες που θα ήθελαν να λάβουν εμπεριστατωμένες απόψεις περί της νοσηρότητας που προκαλούνται από παράγοντες της διατροφής και του στρες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου         Γεώργιος Πατριαρχέας