Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΤΣΑΥ: Οδηγίες για να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο οφειλών προς το ΕΤΑΑ-ΤΥ.

Η ιστοσελίδα eisfores.tsay.gr παρέχει πρόσβαση στους Ελεύθερους Επαγγελματιές Υγειονομικούς, με σκοπό την ενημέρωση τους για τις τακτικές και έκτακτες οφειλές τους προς το ΕΤΑΑ-ΤΥ, καθώς και την κατάσταση εξόφλησης αυτών.
Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η εγγραφή του χρήστη με τα παρακάτω στοιχεία:
- Αριθμός Μητρώου
- ΑΜΚΑ
- Όνομα
- Επώνυμο
- Πατρώνυμο
- Ημερομηνία γέννησης
- ΑΦΜ

Αφού έχετε στη διαθεσή σας τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να εγγραφείτε στο http://eisfores.tsay.gr/?q=user/register επιλέγοντας το όνομα χρήστη που επιθυμείτε και εισάγοντας μια έγκυρη διεύθυνση email.


Θα σας σταλεί προσωρινός σύνδεσμος εισόδου, με τον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πρώτη σας είσοδο στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια θα οδηγηθείτε στη σελίδα του προφίλ σας, όπου θα εισάγετε τον κωδικό της επιλογής σας.

To email που θα καταχωρήσετε θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σας με τους εξουσιοδοτημένους χειριστές του ΕΤΑΑ-ΤΥ, για θέματα που αφορούν τις οφειλές σας.
Μετά τη σύνδεση σας μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα εμφάνισης των ατομικών ειδοποιητηρίων - http://eisfores.tsay.gr/?q=mks