Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Με claw back το ψαλίδι στις δαπάνες των νοσοκομείωνΑυτόματο μηχανισμό περικοπής των δαπανών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα που κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «το όριο δαπανών των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια Νοσοκομεία και εξήντα εκατομμύρια ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠ
Εν συνεχεία υπάρχουν νέες μειώσεις και συγκεκριμένα:
Το ποσό αναπροσαρμόζεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2017, από τα οποία 492.100.000 ευρώ στα δημόσια Νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια για το 2018, από τα οποία 474.200.000 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και 55.800.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.