Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΣΑΥ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 31/12/2015

Προς 
τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Τ.Σ.Α.Υ. 
κ. Ευστάθιο Τσούκαλο 
Αχαρνών 27
104 39 ΑΘΗΝΑ


Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, στη συνεδρίασή του της 7ης/12/2015 αποφάσισε ομόφωνα όπως σας ζητήσει παράταση του χρόνου εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών των ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών και πέραν της 31ης/12/2015. 
Πιστεύουμε πως η αιτηθείσα παράταση είναι επιβεβλημένη καθώς οι ιατροί μέλη μας είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση, αφού παραμένουν απλήρωτοι από το σύνολο των πρώην ασφαλιστικών ταμείων, νυν ΕΟΠΥΥ, επί σειρά ετών για τα ληξιπρόθεσμα, έχει μειωθεί δραματικά το πραγματικό τους εισόδημα ως αποτέλεσμα των νομοθετικών ρυθμίσεων περί αδιάκριτης μείωσης του κόστους στην Υγεία (υποκοστολόγηση εξετάσεων, clawback, rebate κλπ).
Πέραν αυτών ο ΕΟΠΥΥ για μια ακόμη φορά δεν έχει προβεί στην εξόφληση τρεχόντων οφειλών του προς τους παρόχους υγείας με τους οποίους έχει συμβατικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την ανικανότητα των μελών μας να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Άννα Μαστοράκου            Γεώργιος Πατριαρχέας