Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

24 εκατομ. ευρώ από claw back στα νοσοκομεία

Περίπου 24 εκατ. ευρώ θα λάβουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ από τον συμψηφισμό του claw back B΄ Εξαμήνου 2014. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε «την εκχώρηση προς τα νοσοκομεία, έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, του ποσού των 23.756.778,67 ευρώ, το οποίο αφορά ποσό συμψηφισμού του claw back Β εξαμήνου 2014 εταιρειών που έχουν συναλλαγή με τον ΕΟΠΥΥ και εταιρειών που δεν έχουν συναλλαγή με τον ΕΟΠΥΥ». 
Παράλληλα, αποφασίστηκε η εκχώρηση μέρους των οφειλόμενων ποσών rebate 3ου και 4ου τριμήνου 2014 του Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προκειμένου να συμψηφιστούν με οφειλές του Νοσοκομείου προς φαρμακευτικές εταιρείες. Το ύψος του ποσού που μπορεί να εκχωρηθεί ορίζεται έως το 50 % της συνολικής οφειλής ανά φαρμακευτική εταιρεία.