Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

E.T.A.A. - ΤΣΑΥ : εγκαταλελειμμένο και όμως βιώσιμο!Το έλλειμμα του 2014 προέκυψε από τις πληρωμές του ΑΚΑΓΕ και του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικά ο ΕΟΠΥΥ μας οφείλει τις ασφαλιστικές εισφορές των φαρμακοποιών και λοιπών υγειονομικών αλλά και την εργοδοτική εισφορά 13,33% των συμβεβλημένων ιατρών ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

ΑΚΑΓΕ              7ος -12ος 2013                  11.709.551,28 €
ΑΚΑΓΕ              ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014              12.453.883,63 €
ΑΚΑΓΕ              ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014            17.672.359,04 €
ΕΟΠΥΥ              ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014            25.997.002,73 €

ΣΥΝΟΛΟ                                                      67.832.796,68 €


Επιστολή προς Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρ. 198               
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Κο Ξανθό Ανδρέα
Αριστοτέλους 17 – Αθήνα
Αξιότιμε κε Υπουργέ

Σε συνέχεια της συνομιλίας μας κατά την επίσκεψη των εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και την ενημέρωσή σας σχετικά με την άρνηση συμμόρφωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την Ελληνική Νομοθεσία σε σχέση με το ασφαλιστικό Ταμείο Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. (πρώην ΤΣΑΥ) σας κοινοποιούμε το αναλυτικό Υπόμνημα με όλη την σχετική αλληλογραφία του Ταμείου και την σχετική νομοθεσία, που διέπει τις υποχρεώσεις των δύο Ν.Π.Δ.Δ. ένθεν και ένθεν.

Σας ενημερώνουμε για τα ανωτέρω και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Βασίλης Σταθόπουλος
Μέλος Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ. & Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.
Μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & Δ.Σ. Ε.Ο.Ο.
Κοιν.:   1) Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2) Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3) Πρόεδρο Ε.Τ.Α.Α.
            4) Πρόεδρο & Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.
            5) Υπουργείο Εργασίας / Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
            6) Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
            7) Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.
            8) Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
            9) Ε.Ο.Ο.
            10) Π.Ι.Σ.
            11) Π.Φ.Σ.
            12) Π.Κ.Σ.