Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Αντισυνταγματική η φορολόγηση των επιδομάτων βιβλιοθήκης και συνεδρίων των γιατρών του ΕΣΥ

Αντισυνταγματική κρίθηκε η φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, που λαμβάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ όλων των βαθμών, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (2306/2014), δικαίωσε διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου Έλενα Βενιζέλου που είχε προσφύγει στο ΣτΕ.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας στην επίμαχη απόφαση για τους γιατρούς του ΕΣΥ, ακολούθησαν την λογική και τις σκέψεις μιας άλλης προγενέστερης απόφασης τους (29/2014) του περασμένου Ιανουαρίου που αφορούσε τους Πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Με την προγενέστερη απόφαση του περασμένου Ιανουαρίου η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση των επιδομάτων δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, καθώς και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη, κάθε βαθμίδας, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) της χώρας.
Τα επιδόματα των γιατρών του ΕΣΥ κυμαίνονται ανάλογα με την βαθμό που κατέχουν, από 322,8 έως 176 ευρώ το μήνα.
Η φορολόγηση των επίμαχων επιδομάτων ξεκίνησε από 8.7.2002, μετά την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002.
Το γεγονός ότι οι γιατροί δεν έχουν κάθε μήνα σεμινάρια, αλλά ούτε αγοράζουν κάθε μήνα βιβλία -χωρίς μάλιστα την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (αποδείξεων) για τις δαπάνες αυτές- δεν έχει καμία σημασία, υπογραμμίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας, αφού το ποσό των επιδομάτων αυτών «αποτελεί προφανή επιμερισμό τους σε ετήσια βάση».
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγματος και του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν φορολογούνται τα εν λόγω επιδόματα και είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002 που προβλέπει την φορολόγηση τους, κατέληξαν οι σύμβουλοι Επικρατείας.